Правила за публикуване на обяви

 • Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.
 • Заглавието трябва точно да описва съдържанието на обявата.
 • Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация и снимки. Публикуването на текстове на различни теми, не касаещи конкретни стоки и услуги.
 • Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Публикуването на чужди снимки и лични данни целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 • Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
 • Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика.
 • Забранява се публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
 • Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
 • Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
 • Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни). Такива обяви ще бъдат премахвани.
 • Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
 • Забранено е публикуването на чужди снимки. Снимки свалени от интернет, независимо дали са собствени или не. Снимки съдържащи уебсайт или лого. Такива снимки ще бъдат изтривани. Може да се публикуват само лични, необработвани снимки, директно свалени от фотоапарат или мобилен телефон.
 • Забранява се многократното публикуване на един и същ коментар под една или няколко обяви(flood). Тези коментари ще бъдат изтривани по преценка на модератор, без предизвестие. При повторно провинение ще бъде ограничен достъпа на авторите на коментарите.

Управление на обявите

 • Обявите се съхраняват за срок от 180 (сто и осемдесет) дни. Те се изтриват автоматично 15 дни след изтичане на този срок, ако не бъдат подбновени. Потребителят може сам да премахне или промени свои обяви.
 • Отказани обяви са спрени обяви на потребителя поради нарушение на правилата за публикуване. Сроковете за съхраняване са същите както на останалите обяви.
 • Всеки профил има право на 20 безплатни обяви годишно.
 • Редакциите на текст и снимки без обновяване на обявата са неограничени и безплатни.
 • Цените на видовете промотирания (Препоръчано, Топ, Ексклузивно) са публикувани в сайта.
 • Редакциите на текст и снимки на обявата са неограничени и безплатни.

Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни , за да се запознаете с нея.

 • Сайтът съдържа материали за възрастни и достъпът до него за лица до 18 години е забранен. emass.top не носи отговорност за публикуваните обяви в сайта, както и не носи отговорност за евентуално причинени морални или материални щети на ползвателите му.
 • Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Заявяването на платена обява НЕ гарантира публикуването и. При груби и повтарящи се нарушения профилът на потребителя може да бъде блокиран и да бъде ограничена възможността му за бъдещи публикации.
 • Обявата в emass.top се публикува веднага или изчаква да бъде прегледана и одобрена от модератор/администратор преди да стане активна.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Е Масажи, и лицата- ползватели на услугите на сайта emass.top

E-mail: contact@emass.top